Δείκτες‎ > ‎

1


Το εγώ είναι η ιδέα μιας ξεχωριστής, ατομικής ταυτότητας.

Το εγώ ταυτίζεται με το σώμα και τη σκέψη και μέσα απ’ αυτά ορίζει τον εαυτό του.

Το εγώ είναι σκέψη.

Ο Εαυτός είναι η καθαρή Επίγνωση.

Υποσελίδες (1): 2
Comments