Δείκτες‎ > ‎

14


Όταν οι άνθρωποι στρέψουν την προσοχή τους μακριά από τις σκέψεις, το σώμα, τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα αντικείμενα, τις εμπειρίες, κτλ., προς την ίδια την επίγνωσή τους, τελικά θα βιώσουν άμεσα τον αληθινό τους Εαυτό.Comments