Δείκτες‎ > ‎

19

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναγνωρίσουμε τον χώρο – το κενό – στη ζωή μας. Υπάρχει ο χώρος ανάμεσα στις σκέψεις, ο χώρος που βρίσκεται στη σιωπή, ο χώρος ανάμεσα στις αναπνοές, ο χώρος που βρίσκουμε στη φύση ή ο χώρος μέσα στον οποίο εμφανίζονται τα άστρα του σύμπαντος. Πριν αντιδράσετε – με σκέψεις, λόγια ή πράξεις – επιτρέψτε να εμφανιστεί κάποιος χώρος ή ένα κενό. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρετε να φέρετε περισσότερη καθαρότητα και διαύγεια στη ζωή σας, εξασφαλίζοντας μια άμεση σύνδεση με την Ουσία.


Comments