Δείκτες‎ > ‎

18

Παρατηρήστε  τα κενά που εμφανίζονται ανάμεσα στις σκέψεις σας. Οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν και όμως ΕΣΕΙΣ είστε πάντα εδώ. Όταν συνεχίσετε να παρατηρείτε αυτή τη διαδικασία, οι σιωπηλές παύσεις γίνονται μακρύτερες και βαθύτερες. Αν μπορέσετε να ασκήστε σ’ αυτό κάθε μέρα, η καθαρότητα της επίγνωσης θα αυξηθεί.
Comments