Δείκτες‎ > ‎

21

Η Παρουσία είναι μια κατάσταση εσωτερικής ευρυχωρίας. Είμαστε γαλήνιοι, σε εγρήγορση, ανοιχτοί σ' αυτό που υπάρχει. Έπειτα κοιτάμε και ακούμε. Έτσι γινόμαστε ένα με την κατάσταση. Όταν, αντί να αντιδρούμε σε μια κατάσταση, συγχωνευόμαστε μαζί της, η λύση αναδύεται μέσα από την ίδια την κατάσταση. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε εμείς, ως άτομο, που κοιτάζουμε και ακούμε, αλλά η ίδια η εν εγρηγόρση γαλήνη. Έπειτα, αν η δράση είναι εφικτή, αναλαμβάνουμε δράση, ή μάλλον, η ορθή δράση συμβαίνει μέσα από εμάς.
Υποσελίδες (1): 22
Comments