Δείκτες‎ > ‎27‎ > ‎

29

Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πόνου είναι περιττό. Δημιουργείται μόνο του, όσο ο νους ασυνείδητα κυβερνάει τη ζωή μας. Ο πόνος που δημιουργούμε τώρα είναι πάντα κάποια μορφή μη αποδοχής, κάποια μορφή ασυνείδητης αντίστασης σ' αυτό που υπάρχει. Στο επίπεδο της σκέψης, η αντίσταση είναι κάποια μορφή κριτικής. Στο συναισθηματικό επίπεδο, είναι κάποια μορφή αρνητικότητας. Η ένταση του πόνου εξαρτάται από το βαθμό που αντιστεκόμαστε στην παρούσα στιγμή, κι αυτός με τη σειρά του εξαρτάται από το πόσο έντονα είμαστε ταυτισμένοι με το νου μας.

Comments