Δείκτες‎ > ‎

3


Επειδή όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να κοιτούν προς τα έξω, προς τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα αντικείμενα, το σώμα, τις σκέψεις κτλ, φαίνεται σαν η ίδια η επίγνωση να είναι περιορισμένη.

Αν στρέψουμε την προσοχή μας προς την επίγνωση που ξυπνά το πρωί αντί προς τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα αντικείμενα, το σώμα, τις σκέψεις, κτλ, τελικά θα ανακαλύψουμε ότι αυτή η επίγνωση είναι άπειρη-αιώνια-αγάπη-ευδαιμονία.


Comments