Δείκτες‎ > ‎

41


Πίσω από όλους τους ρόλους που παίζουμε ως μητέρες, πατέρες, σύζυγοι, αδέλφια, φίλοι, 

δάσκαλοι, μαθητές, εργοδότες, υπάλληλοι, κτλ, βρίσκεται η Αληθινή μας Ταυτότητα. Σαν τα 

κύματα στον ωκεανό της ζωής, μπορεί να έχουμε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Μπορεί να 

έχουμε διαφορετικούς ρόλους, πεποιθήσεις, προγραμματισμούς, γνώμες και ικανότητες. Και 

παρότι μπορεί να είμαστε μοναδικές εκφράσεις μέσα στον ωκεανό της συνείδησης, η Αληθινή μας Ουσία είναι Μία και ακριβώς 

η ίδια.