Δείκτες‎ > ‎

42


Ταυτισμένοι με τον νου, είναι φυσικό να αποφεύγουμε τον πόνο και να αναζητούμε την 

ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα, η ενέργεια και η προσοχή μας είναι συνεχώς εστιασμένη στην 

προστασία της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά αυτή 

την τάση έχουμε. Δεν κατανοούμε ότι η εικόνα δεν είναι αληθινή. Δεν γνωρίζουμε ότι κοιτάμε στη 

λάθος κατεύθυνση.