Δείκτες‎ > ‎

43

Οτιδήποτε μπορεί να γνωρίζουμε για τον ¨εαυτό¨ μας είναι ένα αντικείμενο και κατά συνέπεια δεν 

είμαστε αυτό. Οτιδήποτε μπορούμε να δούμε, να σκεφτούμε και να νιώσουμε για τον ¨εαυτό ¨ μας 

είναι επίσης αντικείμενα και κατά συνέπεια, δεν είμαστε ούτε αυτά. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει 

ορατό, αισθητό ή γνωστό δεν είμαστε αυτό. Ο εγωικός εαυτός είναι ένα αντιληπτό αντικείμενο, 

και όχι η επίγνωση που αντιλαμβάνεται. Αυτό που βλέπει είναι Συνειδητό Πνεύμα, μέσα στο 

οποίο εμφανίζονται όλα τα αντικείμενα.