Δείκτες‎ > ‎

44

Ταυτισμένοι με αυτό που μπορεί να γίνει ορατό, αισθητό και γνωστό, έχουμε μπερδέψει αυτό που είμαστε με τα αντικείμενα της αντίληψης μας, αντί με αυτό που αντιλαμβάνεται. Η εγωική προσωπικότητα είναι ένα αντικείμενο και δεν είναι αυτό που είμαστε αληθινά. Μπορεί να γίνει αντικείμενο παρατήρησης, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό που είμαστε.