Δείκτες‎ > ‎

45


Καθαρή επίγνωση είναι η πλήρης και αδιαίρετη προσοχή χωρίς τα προσωπικά θέλω και τις επιθυμίες του εγωικού εαυτού.