Δείκτες‎ > ‎

46

Μην συγχέετε το περιεχόμενο αυτής της στιγμής με την Επίγνωση. Η Επίγνωση είναι βαθύτερη 

και ευρύτερη από οτιδήποτε εμφανίζεται μέσα της. Είναι σαν τον απεριόριστο χώρο μέσα στον 

οποίο τα πάντα εμφανίζονται, παραμένουν για λιγότερο ή περισσότερο, και μετά εξαφανίζονται.