Δείκτες‎ > ‎

47


Επιστρέφοντας στη σιωπηλή και κενή βάση της ύπαρξης, πριν από την εμπειρία – και μέσα σε 

κάθε εμπειρία – παίρνουμε μια γεύση εκείνου που είναι Άμεσο και Πρωταρχικό. Δεν είμαστε 

συνέχεια παρόντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε εμπειρία, ανεξάρτητα από το αν 

είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη, ‘’καλή’’ ή ‘’κακή’’;