Δείκτες‎ > ‎

6

Το γεγονός ότι υπήρχαμε πριν μάθουμε τη γλώσσα που στη συνέχεια έγινε η σκέψη μας, μάς βοηθάει να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στον αληθινό μας Εαυτό και στον ψεύτικο.

Όλες οι σκέψεις είναι αντίθετες στην αληθινή μας φύση. 

Γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις δεν είναι μέρος της αληθινής μας φύσης γιατί έπρεπε να τις μάθουμε.

Να γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε, να γράφουμε και να σκεφτόμαστε με ευκολία σε διακόσιες διαφορετικές γλώσσες: γιατί θα έπρεπε να μάθουμε αυτές τις γλώσσες.Comments