Δείκτες‎ > ‎

8

Η σκέψη είναι κάτι ξένο προς τον αληθινό Εαυτό.

Η σκέψη υποκρίνεται ότι είναι ο Εαυτός.

Η σκέψη δεν είναι ο Εαυτός.

Η σκέψη πιστεύει ότι η σκέψη είναι μια πραγματική οντότητα και η σκέψη πιστεύει ότι η σκέψη είναι ο αληθινός εαυτός.

Η σκέψη δεν είναι μια πραγματική οντότητα και η σκέψη δεν είναι ο εαυτός.Comments