Ο Θεοδόσης Μπακαλής σπούδασε συμβουλευτική ψυχολογία με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία. Έχει ασκηθεί για περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια στο Σουφισμό και στο Ζεν, στο οποίο και έλαβε zaike tokudo (χειροτονία Bodhisattva) από τον δάσκαλο Taiten Guaresqui. Έχει δημιουργήσει και διδάσκει το Open MInd, μια μέθοδο αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης η οποία συνδυάζει την άσκηση Ζεν με δυτικές μεθόδους ψυχολογικής εργασίας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Ξυπνώντας από το Όνειρο, και Ζεν: Η Δύναμη της Παρουσίας.