Zen Reiki


Το Reiki είναι ένα σύστημα πνευματικής πραγμάτωσης και θεραπείας που ανακάλυψε ο Γιαπωνέζος Mikao Usui στις αρχές του 20ου αιώνα. Το Reiki μεταφράζεται ως "Πνευματική Ενέργεια", αλλά μπορεί να μεταφραστεί και ως πνευματική αφύπνιση ή ως η εναρμόνιση του Συμπαντικού Πνεύματος της Δημιουργίας με το δικό μας. 

Ο Mikao Usui εκπαίδευσε στο σύστημά του έναν αριθμό δασκάλων, πολλοί από τους οποίους το δίδαξαν στους δικούς τους μαθητές. Από αυτούς τους δασκάλους έχουν δημιουργηθεί πολλές διαφορετικές γραμμές του Reiki, οι οποίες το ασκούν μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δίνουν έμφαση μόνο στο θεραπευτικό μέρος του συστήματος, παραβλέποντας εντελώς την πνευματική του διάσταση, κάτι ουσιαστικά αδιανόητο για τον ιδρυτή του. Απλά, γιατί η θεραπεία του σώματος και της ψυχής μπορεί να γίνει μόνο από την Πνευματική ενέργεια, η οποία για κάποιους λόγους παύει να είναι διαθέσιμη στη ζωή μας. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι; Πώς μπορούν να απομακρυνθούν επιτρέποντας την ελεύθερη ροή της ενέργειας και την επακόλουθη ισορροπία και αρμονία της ψυχής και του σώματος; 

Ο Usui μέσα από την προσωπική του αναζήτηση και την πνευματική του πραγμάτωση, απέκτησε σαφή επίγνωση των εσωτερικών εμποδίων στην ομαλή ροή της ενέργειας. Το σύστημα που δημιούργησε έχει ως μόνο στόχο την άρση αυτών των εμποδίων, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η ίδια η πνευματική ενέργεια. Παρότι η φύση αυτής της ενέργειας αποτελεί ένα τεράστιο μυστήριο για τον άνθρωπο, αποτελεί συγχρόνως την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα του φαινομένου που ονομάζουμε ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα απ’ όσα βλέπουμε, νοιώθουμε, αντιλαμβανόμαστε, ή μπορούμε εν δυνάμει να αντιληφθούμε, που δεν αποτελεί έκφραση αυτής της ενέργειας. Όλος ο δημιουργημένος κόσμος – ορατός και αόρατος – είναι αυτή η ενέργεια στις αμέτρητες εκφράσεις της και τους ανεπανάληπτους συνδυασμούς της.

Τι είναι όμως αυτό που εμποδίζει την ανθρώπινη ύπαρξη να γεύεται την αφθονία, τον πλούτο και την ομορφιά που φέρνει μαζί της η ενέργεια; Είναι ο εγωικός νους. Η ανθρώπινη ύπαρξη υποφέρει μέσα από την αίσθηση της χωριστικότητας που την χαρακτηρίζει, και την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι μάχονται με νύχια και με δόντια να διατηρήσουν. Το αποτέλεσμα είναι μια όλο και πιο βαθειά περιχαράκωση στην αίσθηση της ατομικής ύπαρξης, με όλο και μεγαλύτερη αποστέρηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της ενέργειας που συνιστά το όλον. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που εμποδίζει την ενέργεια να του προσφέρει τα δώρα της. Άρα, λοιπόν, όσο ο εγωικός νους παραμένει το αφεντικό, η ανθρώπινη ύπαρξη απλά επιβιώνει σε έναν πλανήτη που καταστρέφεται εξ αιτίας του. Η αληθινή ζωή ξεκινάει με την σταδιακή αποκαθήλωση του εγωικού νου από το θρόνο της κυριαρχίας του. Πώς γίνεται αυτό; Με την συστηματική, επιμελή και υπομονετική εργασία στα πλαίσια ενός συστήματος αυτογνωσίας και πνευματικής πραγμάτωσης. Το Zen Reiki είναι ένα τέτοιο σύστημα, και παρότι το στοιχείο της θεραπείας παραμένει κεντρικό, η έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της ενέργειας, στην καλλιέργεια της παρατήρησης και της προσοχής, στην ενδυνάμωση της παρουσίας. Τότε η θεραπεία αναδύεται από μόνης της, δεν την δημιουργεί ο άνθρωπος, είναι η φυσική έκφραση της εναρμόνισης με το όλον. 

Όσοι έχουν διαβάσει, ακούσει, ή ακόμη και ασχοληθεί με το Reiki, δεν είναι συνηθισμένοι σε μια τέτοια προσέγγιση, κι αυτό γιατί το Reiki που μεταφέρθηκε στη Δύση εστιάστηκε καθαρά στην θεραπεία σαν μια μαγική διαδικασία, αφήνοντας στην άκρη το πλαίσιο που όρισε ο Usui ως απαραίτητο για τον προσωπικό μετασχηματισμό που φέρνει ως φυσική συνέπεια την θεραπεία. 

Αναμφίβολα, ορισμένες από τις πρακτικές του Reiki μπορούν να δώσουν άμεσα ανακούφιση σε προβλήματα της ψυχής και του σώματος. Η διάσταση αυτή (Tenohira) παραμένει σημαντική στο σύστημα Zen Reiki, αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτή. Στόχος είναι η όσο πιο βαθειά θεραπεία με απομάκρυνση όλων των εμποδίων και των μπλοκαρισμάτων που έχει δημιουργήσει και δημιουργεί ο εγωικός νους. Στόχος είναι η πλήρης διάλυση του πονοσώματος που φέρνει ο άνθρωπος μαζί του από το παρελθόν, που τον βασανίζει στο παρόν και προδιαγράφει το μέλλον του. Στόχος είναι η εσωτερική αλλαγή, η οποία επέρχεται μέσα από την καθημερινή συστηματική εξάσκηση στο διαλογισμό Ζen, στην καλλιέργεια της ενέργειας  Chi Kung, στην πρακτική Tenohira, και στην καλλιέργεια της επίγνωσης μέσα από τις 5 αρχές του Usui. 

Συνοπτικά, το Zen Reiki περιλαμβάνει εξάσκηση στο Zen, στο Chi Kung, στο Reiki και στο Mindfulness, και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα: 

1. Shoden

2. Okuden

3. Shinpiden

4. Kaiden 

 

1. Στο επίπεδο Shoden δίνεται η βασική μύηση και ακολουθεί η εκπαίδευση στα βασικά στοιχεία του συστήματος Reiki Do. Η μύηση περιλαμβάνει την ενδυνάμωση (Reiju) και αποτελεί την αρχή (initiation) της εξάσκησης στις ανάλογες πρακτικές και μεθόδους. Η μύηση χωρίς την πρακτική εξάσκηση δεν αποτελεί παρά μια «εν δυνάμει» ικανότητα, η οποία μπορεί να δώσει καρπούς μόνο με την απαραίτητη καλλιέργεια. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, το Zen Reiki θεωρεί απαραίτητη την καλλιέργεια προκειμένου να υπάρξουν καρποί. 

Η καλλιέργεια γίνεται μέσα από καθημερινή κατά το δυνατόν ατομική εξάσκηση και εννέα 3ωρες μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις. Στις συναντήσεις αυτές διδάσκονται οι πρακτικές και δίνεται καθοδήγηση για την ατομική καλλιέργεια. Παράλληλα, δίνονται συμπληρωματικές ενδυναμώσεις (Reiju). 

Η εκπαίδευση Shoden ολοκληρώνεται με ένα τριήμερο εντατικό retreat. Μετά την ολοκλήρωση της μπορεί κανείς αν επιθυμεί να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην εργασία με την ενέργεια, να προχωρήσει στο επίπεδο Okuden.

2. Το επίπεδο Okuden περιλαμβάνει δύο υποεπίπεδα: Zenki και Kouki. 

Στο Zenki η πρακτική εστιάζεται στον συντονισμό με την ενέργεια της γης (γήινο Ki) και την ενέργεια του ουρανού (ουράνιο Ki), δύο θεμελιώδεις όψεις της ενέργειας που συναντά κανείς στη φιλοσοφία και πρακτική του Ταοϊσμού. Οι πρακτικές περιλαμβάνουν συγκεκριμένους διαλογισμούς με τη χρήση ήχων (Kotodama) και συμβόλων, προκειμένου να δυναμώσει η δύναμη της συγκέντρωσης και να βιωθούν άμεσα αυτές οι όψεις της ενέργειας. Η χρήση των ήχων και των συμβόλων βοηθούν παράλληλα στη θεραπευτική χρήση της ενέργειας στον εαυτό μας και στους άλλους. Ο βαθύς συντονισμός με την ενέργεια Okuden Zenki επιτρέπει κάποιον να προχωρήσει στο επίπεδο Okuden Kouki. 

Στο Kouki γίνεται εισαγωγή στην έννοια της Ενότητας, έναν  από τους κύριους στόχους του συστήματος, μέσα από διαλογισμούς και Reiki Kotodama προκειμένου να υπάρξει άμεση προσωπική εμπειρία. Η θεραπεία από απόσταση που εφαρμόζεται σε ορισμένες δυτικές προσεγγίσεις δεν είναι παρά μια έκφραση της Ενότητας, απλά φαντάζει περίεργη, αδύνατη ή μαγική σε κάποιον που δεν επισκέπτεται έστω και παροδικά τον κόσμο του Όλου, αλλά ζει τη ζωή του συνεχώς μέσα από το πρίσμα του χωριστού εαυτού.

3. Το επίπεδο Shinpiden περιλαμβάνει πιο βαθιές πνευματικές διδασκαλίες, ενδυναμώσεις Reiju και πρακτικές Kotodama. Στόχος είναι η προσέγγιση του προσωπικού Satori, της ξαφνικής αναγνώρισης της ουσίας της ύπαρξης και των αλλαγών που επιφέρει η αναγνώριση αυτή. Παρότι πρόκειται για μια αιφνίδια συνειδητοποίηση, η προετοιμασία είναι συνήθως μακρόχρονη και εντατική.

 

4. Το επίπεδο Kaiden περιλαμβάνει την ενδυνάμωση Reiju και την εκπαίδευση του δασκάλου (Shihan) Zen Reiki. Με την εκπαίδευση Kaiden μπορεί κανείς να αρχίσει να δίνει ενδυναμώσεις Reiju και να εκπαιδεύει άλλους σε όλες τις μεθόδους που περιλαμβάνει το σύστημα Zen Reiki. 

Το σύστημα Zen Reiki στηρίζεται στη βασική Ταοϊστική αρχή «Wu Wei», η οποία αποτελεί τον πυρήνα του Ζen. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Reiki με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική του Zazen (καθιστού διαλογισμού), μέσα από την οποία πετυχαίνεται η ησυχία του νου, η καλλιέργεια της παρουσίας και η συγκέντρωση της ενέργειας στο Hara. Είναι ένας ήπιος δρόμος ανακάλυψης του εαυτού, διάλυσης του πονοσώματος, θεραπείας της ψυχής και του σώματος και εναρμόνισης με την ενέργεια του Πνεύματος. 


 

  

* Το σύστημα Zen Reiki δεν σχετίζεται με άτομα ή ομάδες που φέρουν την ονομασία Reiki.