Ίσως...

Μια Ταοϊστική ιστορία μιλάει για έναν γέρο αγρότη που δούλευε στα χωράφια του πολλά χρόνια. Μια μέρα, το 

άλογό του τό ΄σκασε. Όταν το έμαθαν οι γείτονες, πήγαν να τον επισκεφτούν για να του συμπαρασταθούν.

«Τι ατυχία…» είπαν με συμπάθεια.

«Ίσως…» απάντησε ο αγρότης.

Την επόμενη μέρα, το άλογο επέστρεψε, φέρνοντας μαζί του 3 ακόμα άγρια άλογα.

«Τι μεγάλη τύχη!» θαύμασαν οι γείτονες.

«Ίσως…» απάντησε ο αγρότης.

Την επόμενη μέρα, ο γιός του αγρότη προσπάθησε να καβαλήσει ένα από τα άγρια άλογα. Μα έπεσε και έσπασε το πόδι του. Γι άλλη μια 

φορά οι γείτονες ήρθαν να συμπαρασταθούν.

«Τι ατυχία…» είπαν και πάλι με συμπάθεια.

«Ίσως…» απάντησε ο αγρότης.

Την επόμενη μέρα, στρατιωτικοί ήρθαν στο χωριό και επιστράτευσαν όλους τους νέους, εκτός από τον γιό του αγρότη, επειδή είχε 

σπασμένο πόδι.

«Τι καλή τύχη!» θαύμασαν οι γείτονες.

«Ίσως…» απάντησε ο αγρότης…