Όχι άλλες ερωτήσεις

Ένας ψυχίατρος, συνάντησε έναν δάσκαλο Ζεν σε κάποιο κοινωνικό γεγονός. Έτσι, είχε την ευκαιρία να τον 

ρωτήσει κάτι που καιρό τον απασχολούσε.


«Πως ακριβώς βοηθάς τους ανθρώπους;» τον ρώτησε.

«Με το να τους φτάνω εκεί που δεν έχουν να κάνουν άλλες ερωτήσεις» απάντησε ο δάσκαλος.