Οι Ιδιότητες της Προσοχής

Όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι, υπάρχει ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καθαρής επίγνωσης πριν εμφανιστεί μια σκέψη. Η σκέψη αυτή πραγματοποιεί την αναγνώρισή του αντικειμένου, τον ονοματισμό του, ή τον προβληματισμό σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποθηκευμένη μια παρόμοια εικόνα ή εμπειρία. Εμάς μας ενδιαφέρει το διάστημα στο οποίο είναι παρούσα η επίγνωση, η συνειδητότητα, και το οποίο είναι συνήθως πολύ σύντομο. Εκείνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου κατά τα οποία εστιάζουμε την προσοχή μας πάνω στο αντικείμενο, πριν το εντάξουμε στην κατηγοριοποιημένη και συσσωρευμένη από το παρελθόν γνώση μας.

Την καθαρή επίγνωση που εμφανίζεται εκεί και η οποία είναι ένα και όχι χωρισμένη από την πραγματικότητα της στιγμής, την ονομάζουμε Προσοχή. Η Προσοχή μοιάζει με το κοίταγμα μέσα από την περιφερειακή όραση, σε αντίθεση με την συνήθη κεντρικά εστιασμένη όραση. Ωστόσο, αυτό το είδος κοιτάγματος και η επίγνωση που υπάρχει εκεί προσφέρει μια γνώση πολύ διαφορετική από εκείνη που προσφέρει η παρέμβαση και η λειτουργία του αναλυτικού νου.

Όταν η Προσοχή παρατείνεται μέσω της χρήσης διάφορων τεχνικών, διαπιστώνουμε ότι η εμπειρία μας διαφοροποιείται, γίνεται πιο βαθιά και τελικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και συναντάμε τον κόσμο γύρω μας. Όμως, λόγω της σχεδόν συνεχούς λειτουργίας και εσωτερικής κυριαρχίας του αναλυτικού νου, η παρουσία της Προσοχής μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο υπαρκτή στη ζωή μας αναλόγως της εξάσκησης που κάνουμε. Πολλές μορφές εσωτερικής πνευματικής εργασίας επικεντρώνονται ή και εξαντλούνται σε μια ποικιλία απλών και πιο σύνθετων τεχνικών εξάσκησης της Προσοχής. Τα αποτελέσματα είναι πάντοτε ανάλογα του βαθμού και της ποιότητας της εξάσκησης αυτής.

1. Η Προσοχή δεν κρίνει