Σειρά Θ


         
                               
                                                                                           
                                                "Ο Δρόμος του Ζεν είναι η μελέτη του εαυτού,
                                                   η γνώση του εαυτού και η υπέρβαση του εαυτού.
                                                                                                         Dogen Zenji