"Ο Δρόμος του Ζεν είναι η μελέτη του εαυτού,
                                                   η γνώση του εαυτού και η υπέρβαση του εαυτού.
                                                                                                         Dogen Zenji